Službenim web stranicama https://www.phd-consultor.hr upravlja PHD Consultor d.o.o. sa sjedištem u Ivanovcu, Josipa Broza 121, 40000 Čakovec, registrirano u Trgovačkom sudu Varaždin, MB: 2352311, OIB: 26924439936.

Pristupanjem našim web stranicama potvrđujete da ste pročitali, razumjeli te da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinom korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše web stranice.

PHD Consultor d.o.o. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka).

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju njihovih poslova. Zaposlenici društva PHD Consultor d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

PHD Consultor d.o.o. prije prikupljanja podataka informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka i daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Bez Vaše izravne suglasnosti ni pod kojim uvjetima nećemo prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim propisima Republike Hrvatske.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti Upravi društva PHD Consultor d.o.o.

 

Podaci koji se prikupljaju

Osobne podatke prikupljamo zbog:

 1. osiguravanja pružanja tražene usluge (izrada ponuda)
 2. što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit

U svrhu obavljanja osnovne djelatnosti društvo PHD Consultor d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • ime i prezime osobe za kontakt u pravnoj osobi koja pošalje upit te njezinu adresu e-pošte i broj telefona
 • ime i prezime fizičke osobe koja pošalje upit te njezinu adresu e-pošte i broj telefona
 • ime i prezime te funkciju ili radno mjesto osoba koje su uključene u procese implementacije ili provedbe sustava upravljanja, kada se ta imena navode u dokumentiranim informacijama sustava upravljanja
 • ime i prezime osoba koje pristupe programima edukacije u organizaciji društva za koje izdajemo certifikate, uvjerenja i potvrde o sudjelovanju na edukaciji
 • ime i prezime te ostale osobne podatke koje kandidat za zapošljavanje u svom CV-u samoinicijativno pošalje na našu adresu

 

Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom o zaštiti podataka, Uredba (EU) 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N.br. 42/18) uređuje se zaštita osobnih podataka fizičkih osoba te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Kontakt podaci odgovorne osobe za zaštitu osobnih podataka društva:

PHD Consultor d.o.o.

Josipa Broza 121, Ivanovec

HR-40000 Čakovec

Mob: +385 (0)91 577 0728

e-mail: darko@phd-consultor.hr

 

Dužnosti odgovorne osobe za zaštitu osobnih podataka:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka
 • upozorava zaposlenike na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka
 • upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika u vezi zaštite osobnih podataka
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti odgovorne osobe za zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko želite da u našim evidencijama obrišemo Vaše osobne podatke molim da preuzmete, ispunite i dostavite nam Zahtjev za brisanje osobnih podataka koji je dostupan na poveznici:

Zahtjev za brisanje osobnih podataka