SAVJETODAVNE USLUGE

Savjetodavne usluge uvođenja, primjene i održavanja sustava upravljanja prema ISO normama te drugim specifikacijama i uredbama
 • ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 14001:2015 Sustav upravljanja okolišem
 • ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
 • ISO/IEC 27001:2013 Sustav upravljanja sigurnošću informacija
 • ISO 31000:2018 Sustav upravljanja rizicima
 • ISO 22000:2018 Sustav upravljanja sigurnošću hrane
 • ISO 41001:2018 Upravljanje zgradama
 • ISO 37001:2018 Sustav upravljanja antikorupcijom
 • ISO 39001:2012 Sigurnost cestovnog prometa
 • ISO 46001:2019 Sustav upravljanja vodnom učinkovitošću
 • ISO 50001:2018 Sustav upravljanja energijom
 • ISO 21001:2018 Sustavi upravljanja za obrazovne organizacije
 • ISO 29993:2017 Usluge učenja izvan formalnog obrazovanja
 • ISO 22301:2019 Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja
 • ISO 22320:2018 Upravljanje u izvanrednim situacijama
 • ISO 18788:2015 Sustav upravljanje za privatne sigurnosne operacije
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Sustav osiguravanja zdravstvene ispravnosti hrane
 • IATF 16949:2016 Sustav upravljanja kvalitetom u automobilskoj industriji
 • GDPR Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka)
 • SCC Sigurnosni certifikat za izvođače
 • SCCP Sigurnosni certifikat za izvođače u naftnoj industriji

EDUKACIJA

 • Osposobljavanje internih auditora (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 41000, ISO 37001, ISO 39001, ..) – osposobljavanje se provodi sukladno normi ISO 19011:2018 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja
 • SCC i SCCP edukacija osoblja (A17 voditelji i A18 radnici)
 • Uvod u normu (sve ISO i druge norme)
 • Kontinuirano poboljšavanje (Continuous improvement framework)
 • Osposobljavanje za upravljanje rizicima prema ISO 31000
 • Osposobljavanje za primjenu tehnika procjene rizika prema IEC 31010
 • Osposobljavanje za upravljanje izvanrednim situacijama prema ISO 22320
 • Kako izraditi plan kontinuiteta poslovanja
 • Kako izraditi akcijski plan za postupanje u izvanrednim situacijama
 • Upravljanje vremenom
 • Leadership
 • Socijalni inženjering
 • Menadžerske vještine
 • Vještine uspješnog prezentiranja
 • Sigurnost na putovanju i boravku u drugim zemljama
 • Osnove zaštite na radu i obaveze poslodavca
 • Osnove zaštite od požara i obaveze poslodavca
 • Prekršajne i kaznenopravne sankcije u zaštiti na radu
 • Prekršajne i kaznenopravne sankcije u zaštiti od požara

OSTALE USLUGE

 • Auditiranje prve, druge i treće strane (interni audit, audit dobavljača, audit certifikacijske organizacije)
 • Savjetodavne usluge u području poslovne sigurnosti
 • Savjetodavne usluge u području upravljanja rizicima
 • Izrada procedura i uputa za postupanje
 • Pomoć u implementaciji procedura i uputa
 • Izrada elaborata i ekspertiza
 • Praćenje propisa